Pojištění stavby a domácnosti

Proč si sjednat pojištění budov?

Máte pojištěný svůj dům? Z praxe vím, že část klientů je vzorná a pojištění majetku nepodceňuje. Často jsou to mladí lidé, mají uzavřenou hypotéku, kde je dobře nastavená pojistka nutností. Část klientů potvrdí, že pojistku má a vytáhnou z šuplíku zažloutlý papír bez pojistné částky s plněním v časové ceně a často jen na základní rizika. Jsou rádi, že platí málo a je jim jedno, že pojistka už dlouhé roky není aktuální.

No a pak jsou klienti, kteří nepojišťují vůbec. Pojištění je drahé, nic se jim nestane, celý život by platili a nic by nedostali zpátky. Statistiky pojišťoven mluví jasně. Ke škodním údálostem dochází poměrně často. Nejvíce peněz vyplatí pojišťovny za škodnou událost z požáru, nejvíce lidí ale nahlašuje pojistné události z důvodu vodovodních škod a dále škody způsobené vichřicí. Z pojištění domácnosti se setkáváme nejčastěji opět s vodovodními škodami a následují škody způsobené krádeží.

Co všechno si můžete pojistit?

Předmětem pojištění mohou být:

 • rodinný dům, chata, chalupa, mobilní dům
 • byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, garáž, kůlna, stodola, stáj, bazén,
 • oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, skleník
 • technické zařízení určené k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (čistička odpadních vod, čerpadlo bazénu nebo studny, plynový zásobník)
 • zařízení staveniště

Volitelné předměty, které si můžete připojistit

 • porosty – stromy a keře
 • krby a vířivky
 • hřbitovní stavby
 • markýzy, firemní štíty a reklamní tabule

Proti čemu máte budovy pojištěny?

 • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, kouř, pád stromů, stožárů, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv hornin, zemin, lavina, rázová vlna, povodeň, záplava
 • vodovodní škody (únik vody, lom trubek, voda z akvária, únik vody ze sprinklerů)
 • vystoupnutí vody z kanalizace
 • tíha sněhu a námrazy
 • krádež vloupáním, vandalismus, prostá krádež stavebního materiálu)
 • rozbité sklo ( sklo, polykarbonát, plexisklo, skleněné a zrcadlové stěny, sklo-keramické varné desky a u pojištění domácnosti navíc i akvária, terária a zasklení krbů)
 • přepětí, zkrat, podpětí, porucha chladícího zařízení (zkrat může poškodit pohon garážových vrat, elektroinstalaci nebo čerpadlo domácí vodárny)
 • poškození zvířetem (poškození plotu zvěří, poškození fasády hmyzem nebo zvířetem)

Asistenční služby

Ke každému pojištění budov nebo pojištění domácnosti patří i asistenční služby. Asistenční služby jsou klientům k dispozici nonstop 365 dní v roce. Poradí Vám, jak postupovat při pojistné události, zajistí zámečníka, který Vám odemkne při zabouchnutí dveří nebo ztrátě klíčů, v případě havarijního stavu zajistí odbornou pomoc z oblastí elektrikářských, topenářských, instalatérských a kominických prací.

Jiné asistence si můžete připojistit. Cena se pohybuje okolo 250 Kč. Asistence se u pojišťoven liší. Některá pojišťovna v nadstandardu nabízí likvidaci rojů bodavého hmyzu, opravu 2x ročně domácích spotřebičů, zahradní techniky nebo elektrického ručního nářadí, zorganizuje 2x ročně revizi kotlů a spalinových cest.

Jiná pojišťovna poskytuje zásah specialisty v případě nenadálého výskytu hlodavců, obtížného hmyzu či jiných členovců.

Oblíbená je i IT asistence, kde vám vzdáleným přístupem a telefonickou konzultací pomůže asistent vyřešit problém při potížích s počítačem.

Asistence pro cyklistu Vám v případě nehody na kole zajistí dopravu do a ze zdravotnického zařízení nebo odvoz kola do nejbližší opravny, která bude schopna Vaše kolo opravit,
osobní asistence Vám zajistí dovoz léků nebo zdravotnických pomůcek, zajištění úklidu, nákupu, zahradnické práce či sekání dřeva, ale pouze do výše limitu ve smlouvě.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Proč si pojistit domácnost, jaké nám vůbec hrozí nebezpečí?

Může přijít velká voda a vyplavit nám zařízení domu, bojíme se požáru, živelních škod jako jsou vichřice, krupobití, tíha sněhu… Dle statistik stále největší procento škod jsou vodovodní škody – prasklá hadička, trubka, kotel, to vše sebou přináší velké škody a finanční zatížení pro domácnost. Nemalé jsou i škody z krádeží a vloupání.

Co je tedy v domácnosti pojištěno?

 • trvale obývaný byt
 • nebytové prostory (sklep, komora, garáž)
 • společné nebytové prostory (chodby, schodiště, balkony, terasy, kolárna, kočárkárna, prádelna, sušárna)
 • rodinný dům
 • mobilní dům

Proč aktualizovat staré smlouvy?

V nových smlouvách přibyla i nová rizika. Proto je dobré staré smlouvy aktualizovat. Dalším důvodem, proč smlouvy přepracovat je i plnění v časové ceně.

Nové smlouvy jsou hrazeny v nových cenách, ve starých smlouvách byly v časové ceně.

Nová cena – v případě pojistné události Vám bude vyplacena taková cena, za jakou můžete srovnatelnou věc znovu pořídit.

Časová cena – cena, jakou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí – pojišťovna Vám odečte opotřebení.

Jaká přibyla rizika v nových smlouvách?

Náraz vozidla

Vystoupnutí vody z kanalizace

Sprinklerové hasicí zařízení – poškození majetku vodou v důsledku chybné funkce sprinklerového hasicího zařízení.

Ztráta vody – finanční náhrada v důsledku havarie vodovodního zařízení, pokud ji musíte dodavateli vody uhradit.

Voda z akvária

Atmosférické srážky – vniknutí srážek do budovy, prosakování tajícího sněhu

Škody způsobené poruchou chladícího zařízení (lednice, mraznička, klimatizace) – po výpadku v elektrické síti nahradíme zkažené potraviny či poškozenou podlahu po vyteklé vodě)

Rozbití skla – týká se nejenom oken, plexiskel a polykarbonátů, ale i skleněných a zrcadlových stěn, sklokeramických desek, akvárií, terárií, zasklení krbů atd.

Přepětí – zkrat může poškodit elektrické spotřebiče v domácnosti

Co můžete navíc připojistit?

 • věci k podnikání (kromě elektroniky a optiky, jsou již v základu)
 • věci na zahradě (zahradní nábytek, grily, dětské hřiště, trampolíny, robotické sekačky)
 • věci odložené na místě k tomu určeném ( věci odložené v šatně, čekárně, u lékaře, v divadle)
 • věci v hotelích a penzionech
 • věci na kolejích a internátech
 • věci předané za účelem poskytnutí služby (čistírna)
 • věci vnesené návštěvou
 • věci v autě (osobní věci, střešní a zadní nosiče, střešní boxy, sportovní potřeby)

Jaká nebezpečí pojištění kryje?

 • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, kouř, pád stromů, stožárů, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv hornin, zemin, lavina, rázová vlna, povodeň záplava
 • vodovodní škody (únik vody, lom trubek, voda z akvária, únik vody ze sprinklerů)
 • vystoupnutí vody z kanalizace
 • tíha sněhu a námrazy
 • krádež vloupáním
 • rozbité sklo
 • přepětí, zkrat, podpětí, porucha chladícího zařízení (zkrat může poškodit pohon garážových vrat, elektroinstalaci nebo čerpadlo domácí vodárny
  porucha chladícího zařízení

Na co si dát pozor při sjednání

 • Prostudujte, zda zabezpečení ve Vašem domě, bytě odpovídá výši pojistné částky
  Pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je mnohdy podmíněno splněním určité úrovně zabezpečení proti vloupání. Je dobré se o tom dopředu informovat.
 • Limity plnění
  U některých připojištění je uveden limit, do jaké výše Vám za pojistný rok, pojišťovna proplatí.
 • Spoluúčast
  Zajímejte se o míru spoluúčasti. Při sjednání můžete nějakou stovku ušetřit, ale při pojistné události také zjistit, že spoluúčast je například 5 000 Kč a protože Vaše škoda byla třeba 6000 Kč, pojišťovna Vám vyplatí pouze 1000 Kč.

Kdy pojištění zaniká?

 • marným uplynutím lhůty k zaplacení běžného pojistného nebo jeho části stanovené v upomínce
 • výpovědí ke konci pojistného období doručenou nejpozději 6 týdnů před splatností
 • výpovědí do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy
 • výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události