Penzijní připojištění

Doplňkové penzijní spoření vzniklo 1.1.2013 a na navazuje tak na penzijní připojištění, které již od konce roku 2012 nelze sjednat.

  • Bez vstupních poplatků – sjednání zdarma
  • Státní příspěvek až 2760 Kč ročně
  • Možnost příspěvku od zaměstnavatele
  • Úspory na daních – daňový odpočet až 24 000 Kč/ rok
  • Příležitost čerpat předdůchod
  • Možnost dosáhnout zajímavých výnosů dle Vámi zvolené strategie

Doplňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost.
Státní příspěvek však může dostat pouze ten, kdo má na území České republiky trvalý pobyt nebo má bydliště na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu dle dohody o Evropském hospodářském prostoru a je účasten důchodového pojištění nebo poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění anebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Výši spoření si určuje klient. Nejnižší částka je 100 Kč, státní příspěvky se ale poskytují až od 300 Kč měsíčně. Státní příspěvek nelze žádat zpětně, příspěvek účastníka musí být zaplacen do konce kalendářního měsíce.Státní příspěvek se vztahuje pouze na příspěvky od účastníka, neposkytuje se na příspěvky od zaměstnavatele. Max. státní příspěvek získá účastník při spoření 1000 Kč/měs.
Účastník může po dobu spoření kdykoli příspěvky snížit nebo zvýšit. V případě nepříznivé situace může klient své spoření přerušit, v krajním případě předčasně ukončit.

Nově může smlouvu uzavřít zákonný zástupce i pro nezletilé dítě. V tomto případě si může účastník v 18.letech vybrat jednu třetinu vlastních příspěvků.

Možnost příspěvku zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč/ zaměstnanec/rok v součtu se životním pojištěním. Nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění.
Účastník, který si nechá vyplácet penzi po dobu 10 let, bude osvobozen od daně z výnosů 15%, novela zákona tak motivuje účastníky k tomu, aby si naspořené peníze vybírali v důchodovém věku postupně.